3 alituntunin sa pagdisenyo ng pangkomperensyang presentasyon upang isali ang mga kasalukuyang manonood

Ang pagdalo ng mga tao sa iyong komperensya ay isa, kung hindi man pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga tagaplano ng event. Ito ang buong dahilan kung bakit ikaw ay nag-aasikaso ng event at ang bilang ng mga dadalo ay is ...

Read More

Iwasan ang 6 na Pagkakamali sa Pagtatanghal (Staging) na Dahilan Upang Mawalan ng Interes ang Iyong mga Tagapanood

May 5 batayan ng matagumpay na pagtatanghal ng isang event. Audio, pailaw, Video (Vision), Pagtatanghal, at Nilalaman (Content). Dahil lahat ng mata ay nakatutok sa entablado, ito ang isa sa pinakamahalagang mga sangkap na kai ...

Read More

Paano magagamit ang table projection mapping sa mga event para sa branding , personalisasyon, at pagkukuwento

Lahat ng mga event practitioners ay pamilyar sa malakihang projection mapping; sa mga gusali, sa entablado, at sa mga aktibasyon. Ngunit halos walang hanggan ang potensyal ng paglahad ng iyong kuwento sa mas personal na antas. ...

Read More

Pinakabagong Produktong pang-disenyo para sa mga Corporate Event Planners: Scenic Panels

Paano magdagdag ng espesyal na bagay sa iyong susunod na event ni Justin Stewart, Managing Director, Encore, China-- Lagi akong tinatanong ng mga tao: ano ba ang sikreto ng magandang event? Ito ba ay nasa paks ...

Read More

ETG Staging Connections announces rebrand to Encore Event Technologies

Encore Event Technologies (http://www.encore-us.com/), a leading provider of in-house event technology and production services, announced that it is expanding its global presence with the rebranding of ETG Staging Connections  ...

Read More