Ang Encore Event Technologies ay ang nangungunang tagabigay ng mga natatangi, malikhain at inobatibong audio biswal at mga serbisyo ng event sa buong Asya, Asya Pasifiko at Hilagang Amerika.

Sa Asya at sa buong Australya, New Zealand at Fiji, ang Encore Event Technologies ay bunga ng Encore Event Technologies sa US, na nakipagsanib sa Staging Connections - ang nangungunang kompanya ng serbisyo sa event sa Asya Pasifiko. Nangangahulugan itong kapag lumikha ka ng isang event sa amin, makakatrabaho mo ang mga pangalan sa likod ng ilan sa pinakamalalaking event sa Rehiyon ng Asya Pasifiko.