Pangangasiwa sa Produksyon ng Event

"Naging maayos ang pulong at maraming salamat sa buong pagsisikap at suporta ng inyong pangkat. Lubos akong nasiyahan na makatrabaho kayo at nagpapasalamat ako sa propesyonalismo, pleksibilidad at katapatan ng lahat ng tao sa inyong pangkat."

Senior Vice President-Operations, Greater China & Mongolia Hilton WorldWide

Ang mga espesyalista ng Encore sa pamamahala ng produksyong teknikal ng event ay titiyaking ang lahat ng aspeto ng iyong event ay maihahatid nang walang gusot.

Kasama sa aming bihasang mga serbisyo ng produksyon ang:

  • Pamamahala ng produksyon ng lahat ng aspeto ng event, mula sa maikling pagpapakilala hanggang sa pagpapatupad
  • Pakikipagkolaborasyon sa mga prodyuser ng event, mga taga-estilo at iba pang mga katuwang sa event
  • Pamamahala ng event, kabilang ang produksyon ng run sheet ng event at pamamahala ng entablado
  • Pakikipag-ugnay sa mga supplier at mga lugar-dausan at pamamahala ng lohistika
  • Disenyo, suplay, pamamahala at pagpapatakbo ng lahat ng teknikal na elemento kabilang ang audio visual, pag-iilaw, pagtatanghal at rigging
  • Pag-eestilo, paggawa ng tema, disenyo at mga serbisyong multimedia upang mapahusay ang iyong event
  • Paniniguro na lahat ng mga kinakailangan sa kaligtasan ay nasunod

Dahil sa aming malawak na karanasan, alam namin na ang anumang event, malaki o maliit, ay nangangailangan ng akma at maayos na paraan. Dinadala namin ang ganitong pag-iisip sa bawat uri ng event mula sa gala dinner at mga gabi ng parangal, hanggang sa mga kumperensya at mga pulong ng negosyo at mga pagtatanghal. Ang natatanging mga kailangan ng bawat event ay pinag-iisipang mabuti sa buong pagpaplano, produksyon at pagpapatupad.


Alamin ang iba pa naming mga serbisyo