Mga Gala at Gabi ng Parangal

Mga Gala Dinner | Mga Gabi ng Parangal | Mga Dinner sa Pangangalap ng Pondo (Fundraiser) para sa Kawanggawa

"...Ang inyong pangkat ay mahusay magtrabaho, Salamat sa lahat ng inyong mga pagsisikap. Naging maganda ang pagtingin sa amin!... "

John Hamilton Director, Marketing Communications, Four Seasons Hotels and Resorts Asia-Pacific

Ang Encore ay naghahandog ng kumpletong serbisyong pamproduksyon para sa mga gabi ng parangal, gala dinner, pangangalap ng tulong (Fundraiser) o insentibo sa pagbebenta. Ibig sabihin kung ikaw ay makikipagtuwang sa amin, upang ang inyong event vision ay maging realidad, ito ay magbubunsod sa inyo ng iba’t ibang pamamaraan upang di-maging kalimot-limut ang inyong event. Mula sa mataas na kalidad at maasahang kagamitang pang audio-biswal, pag-iilaw at disenyo ng entablado hanggang sa nakamamanghang paggawa ng mga estilo at tema ng event.

Dalhin natin ang inyong mga panauhin sa isang tunay at kabigha-bighaning karanasan sa tulong ng aming malikhaing solusyon sa pagdidisenyo.

Ang aming paraan, ay ang pagdidisenyo sa bawat pulgada ng event mula sa daang-pasukan, patungo sa mga mesa at palamuti sa mesa. Kung kinakailangan mo ng disenyong akma o naghahangad na maging realidad ang isang tema, ang aming event stylist ay malikhain at taglay ang mga sulosyon para maisakatuparan ito.

Mga Kasalan

Sa Asya, ang Encore ay isa sa mga nangungunang tagapaghatid ng serbisyong pang audio-biswal, pag-iilaw at pagsasaentablado ng mga kasalan. Kung ipagdiriwang ninyo ang inyong kasal sa isa sa mga kinabibilangan naming prestihiyosong mga hotel o lugar-dausan, mapapanatag ang inyong kaisipan, na ang inyong natatanging araw ay nasa kamay ng pinakamahusay sa larangan.

Sa Encore, nauunawaan naming na ang bawat kasal ay natatangi at bilang isa sa pinakamahahalagang araw ng inyong buhay, ito ay may kahalagahan at dapat na tumakbo ng naayon sa plano. Kaya nga’t ang aming pangkat ng AV Technicians ay magtatangi ng solusyong audio-biswal para lalong mapaganda ang inyong plano sa kasal habang isinasalang-alang ang inyong badyet. Bukod dito, kami ang nagsusupply at nagpapatakbo ng lahat ng mga kagamitang pang-AV, nang sagayon ay tiwala kang matatanggap mo ang primera-klaseng pangsasaentablado ng iyong kasal, serbisyong pag-iilaw at pagpapatunog at dalubahasang suporta sa AV para sa natatangi mong araw.

Depende sa lugar ng pagkakasalan, estilo at bilang ng mga panauhin, titiyakin din namin na ang mga natatanging sandali ay nakunan at naibahagi gamit ang mga dekalidad na screen na istratehikong nakapuwesto at napakalinaw na kagamitan sa audio.

Mga Roadshows at Exhibition

Produksyong Teknikal para sa mga Roadshow | Mga Exhibition | Mga Paglunsad ng Kotse | Mga Event na Pang-isport

"Labis naming pinahahalagahan ang tulong ninyo sa pagbubukas ng Yale Beijing Center. Hindi namin ito magagawa ng naayon sa plano, kung hindi dahil sa tulong ninyo. Labis naming pinahahalagahan ang inyong suporta at inaasahan naming muli kayong makatrabaho sa hinaharap.”

Jessy Zheng, Business Manager, Yale Beijing Center

Kung magtatanghal ng isang malakihang pagtitipon, kinakailangan mo ang kumpanyang bihasa sa events upang matiyak na ito ay tatakbo ng maayos at ligtas.

Ang Encore ay may malawak na karanasan sa paghahatid ng serbisyong pamproduksyon at teknikal para sa pinakatampok at pandaigdigang roadshow, mga exhibition, mga paglulunsad ng mga kotse at mga panlabas na event.

Ang aming pangkat ng mga espesyalistang AV Technicians, mga operators at mga malilikhaing direktor ay magtitipon upang makagawa ng bukod-tanging solusyon na sinangkapan ng mga pinagsama-samang teknolohiya sa audio-biswal, entablado’t pag-iilaw, tunog at produksyong pang multi-media. Ang magiging resulta, ay isang malikhaing pananaw, na binuhay mula sa pinakatampok at pangdaigdigiang produksyon na angkop sa inyong lugar-dausan at epektibo sa paghahatid ng mensahe ng inyong event.

Ang aming pinagsama-samang serbisyo at di-mapantayang pandaigdigang network ng mga lugar-dausan ay nangangahulugan na kayo ay nakikipagtuwang sa iisang kumpanya, para sa bawat event, na naggagarantya na naaalinsunod ang kalalabasan at pinakamahusay na paggagamitan ng iyong badyet.

Pangkorporasyong mga Event

Pangkorporasyong mga Event Mga Kumperensya at Pulong | Paglulunsad ng mga Produkto | Mga Pagbubukas | Mga Press Conference

"Ginawa ninyong malaking tagumpay ang aming pulong. Kung hindi dahil sa inyong masisipag na tauhan, hindi namin ito naisagawa."

Senior Corporate Communication Director, Adidas

Ang Encore ay ang piling kumpanya na naghahatid ng serbisyong pang audio biswal at produksyon para sa mga pangkorporasyong event sa buong Asya. Ang aming pagkamalikhain, kaalamang teknikal at kadalubhasaan sa produksyon ng event ay dahilan kung bakit pinipili kaming katuwang sa mga event para sa lokal at internasyonal na mga tatak (brand) sa buong rehiyon.

Ang pulong mo man ay may kaunting bilang ng mga tao o malakihang kumperensya, mayroon kaming mga kagamitan at kadalubhasaan upang matiyak na ito ay tatakbo nang walang aberya mula sa pag-uusap (briefing) hanggang sa pagpapatupad, nasa tamang oras at hindi lalampas sa badyet.

Kung kinakailangan mong hanapin ang perpektong lugar-dausan para sa iyong event, inaanyayahan ka naming galugarin ang aming ugnayan ng mga nakatalagang (in-house) lugar-dausan. Sa pakikipagtulungan sa isa sa aming katuwang na hotel, matatamasa mo ang kaginhawaan at tiwala na Narito ang aming pangkat upang maghatid ng katangi-tanging kalidad at serbisyo para sa inyong event.

Our Clients

Our Clients