Mga sa Lugar-dausan

Ang Encore ay ang Piling tagahatid ng mga serbisyong pang audio visual at event para sa mahigit 100 na mga kilala at nangungunang hotel, mga resort at mga sentro ng kumperensya sa buong Asya Pasipiko. Sa Kalakhan, kami ang nangunguna at piling tagapaghatid ng serbisyong pang teknikal at produksyong pang event sa buong mundo na may mahigit na 300 na mga kasosyo (partnerships) sa lugar-dausan.

Ang lalim ng aming ugnayan sa mga lugar-dausan ay walang kapantay sa industriya, at tinitiyak nito na mayroon kaming onsite na mapagkukunan para sa iyong susunod na event anuman ang destinasyon o piniling hotel. Kami ay naghahatid ng masigasig na mga serbisyo onsite upang gawing kanais-nais ang lugar-dausan ng iyong function mula sa pagkabit ng mga kagamitang audio visual, rigging, at pag-iilaw hanggang sa mga serbisyo sa rigging at internet sa lugar-dausan.

Kung ikaw ay interesadong makipagtuwang sa Encore para sa mga serbisyo sa event na nakatalaga sa lugar-dausan, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng pagkumpleto ng form sa ibaba.