การติดต่อ

อีเว้นต์ที่ประทับใจทั้งหมดเริ่มต้นจากการสนทนากัน ดังนั้นโปรดติดต่อเรา เพื่อให้เราจะสามารถทำอีเว้นต่อไปของคุณให้เป็นประสบการณ์ที่พิเศษสุด

บริษัท Encore ทวีปเอเชีย

บริษัท Encore ทวีปเอเชีย กรุงปักกิ่ง

13th/15th Floor, Room 1514-B, office building Jia No.3
Jiu Xian Qiao Road, Chao Yang Qu
Beijing, China 100015

โทรศัพท์ +86 1391 063 5877
อ ีเมล info@encore-asia.com

บริษัท Encore - สิงคโปร์

138 Joo Seng Road
Level 2
SINGAPORE 368361

โทรศัพท์ +86 (10) 5975 6968
เว็บไซต์ info@encore-asia.com

บริษัท Encore เป็นส่วนหนึ่งของบริการภายในองค์กร ของโรงแรมระดับสูงและสถานที่ต่างๆทั่วทวีปเอเชีย

ดูสถานที่ต่างๆ