การติดต่อ

อีเว้นต์ที่ประทับใจทั้งหมดเริ่มต้นจากการสนทนากัน ดังนั้นโปรดติดต่อเรา เพื่อให้เราจะสามารถทำอีเว้นต่อไปของคุณให้เป็นประสบการณ์ที่พิเศษสุด

บริษัท Encore ทวีปเอเชีย กรุงปักกิ่ง

Room 103, Tower C
Building 36 Universal Business Park
10 Jiu Xian Qiao Road
Chaoyang District
Beijing, China 100015 
โทรศัพท์ +86 (10) 5975 6968
อีเมลbeijing@encore-asia.com

บริษัท Encore ทวีปเอเชีย เมืองเซี่ยงไฮ้

Room 101, BLDG. 10, NO. 161    
Lane 465 Zhenning Road, Changning Dist.
Shanghai, China 200050    
โทรศัพท์ +86 (21) 5120 8228
อีเมลinfo@encore-asia.com

Eบริษัท Encore - สิงคโปร์

Room 101, BLDG. 10, NO. 161    
138 Joo Seng Road
Level 2, SINGAPORE 368361
โทรศัพท์ +86 (21) 5120 8228
เว็บไซต์ info@encore-asia.com

บริษัท Encore เป็นส่วนหนึ่งของบริการภายในองค์กร ของโรงแรมระดับสูงและสถานที่ต่างๆทั่วทวีปเอเชีย

ดูสถานที่ต่างๆ