Showcases

สัมมนาผู้นำแอมเวย์ประเทศจีน
โรดโชว์กิจกรรมการสร้างแรงจูงใจ Asian Paints ประจำปี 2017
รางวัลธุรกิจออสเตรเลีย-เกาหลี
งานประชุมวิชาการ Virtuoso 2019
กางเกงยีนส์ สำหรับ ยีน เสมือน กาล่าดินเนอร์ 2020