มาเป็นเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ชนะรางวัลของเรากัน

อีเว้นต์ที่ประสบความสำเร็จเกิดจากการทำงานเป็นทีม และ Encore ในภูมิภาคเอเซียนั้นมีทีมงานชั้นเลิศ เราคือมืออาชีพในด้านต่างๆ ผู้มีใจรักในการจัดงานอีเว้นต์และมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเราเราใช้ผู้ที่มีความสามารถมากที่สุดและพยายามเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างการเติบโตของสมาชิกในทีมผ่านการฝึกอบรม การพัฒนาแบบมืออาชีพและการสร้างพลัง

การทำงานที่ Encore จะให้สภาพแวดล้อมที่ท้าทายในขณะที่สมาชิกของทีมสามารถเติบโต มีพัฒนาการ และประสบความสำเร็จได้พิจารณาการทำงานที่ Encore ตั้งแต่วันนี้เลย

ตำแหน่งงานว่างในปัจจุบัน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.